Menu
Hỗ trợ dieu hoa khong k
Liên kết website
Các Biện Pháp Thi Công

**** Besides the above-mentioned, we also provide customized services that custom-made to meet clients specific requirements and standards in Rattan products. We are very keen on starting a long term business relationship with you and your esteem company. Should you have any question or in need of further information, please feel free to contact me.

Regards,

Detail products
  • Products

STT

Image

Description

I. Rattan round core

1

- Rattan core, Natural Type AB, 3 mm (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 120fiber
- Rattan core, Bleached Type AB, 3 mm (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 120fiber

2

- Rattan core, Natural Type AB, 3.5mm (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 108fiber
- Rattan core, Bleached Type AB, 3.5mm (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 108fiber

3

- Rattan core, Natural Type AB, 4mm (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 96fiber
- Rattan core, bleached Type AB, 4mm (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 96fiber

4

- Rattan core, Natural Type AB, 5 mm (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 76fiber
- Rattan core, Bleached Type AB, 5 mm (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 76fiber

5

- Rattan core, Natural Type AB, 6 mm (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 56fiber
- Rattan core, Bleached Type AB, 6 mm (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 56fiber

6

- Rattan core, Natural Type AB, 8 mm (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 47fiber
- Rattan core, Bleached Type AB, 8 mm (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 47fiber

7

- Rattan core, Natural Type AB, 10 mm (lenght 12.5m a 6m ), 1Kg= 27fiber
- Rattan core, Bleached Type AB, 10 mm (lenght 12.5m a 6m ), 1Kg= 27fiber

8

- Rattan core, Natural Type AB, 12 mm (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 20fiber

9

- Rattan core, Natural Type AB, 14mm (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 15fiberr

II. Rattan peel ( Skin peel, core peel, Flat oval )

1

- Rattan skin natural color no polish, thick 0.8mm to 1mm Type AB 5/6mm (lenght 1.5m a 6m )

2

- Rattan skin natural color and polish, thick 0.8mm to 1mm, Type AB 5/6mm (lenght 1.5m a 6m )

3

- Rattan skin bleached, no polish, thick 0.8mm to 1mm, Type AB 5/6mm (lenght 1.5m a 6m )

4

- Rattan skin bleached color, and polish, thick 0.8mm to 1mm, Type AB 5/6mm (lenght 1.5m a 6m )

5

- Rattan skin yellow color, Type AB 2.5mm (lenght 1.5m to 6m ). To use make webbing mat open

III. Rattan Webbing

1

- Webbing rattan roll color natural ( With 0.6m X 15 length = 9 square meter) With 0.7m X 15 length = 105 square meter) With 0.9m X 15 length = 13.5 square meter)

2

- Webbing rattan roll color bleaching ( With 0.6m X 15 length = 9 square meter) With 0.7m X 15 length = 105 square meter) With 0.9m X 15 length = 13.5 square meter)

3

- Webbing rattan 3x3 color bleaching:-with 0,6 x 15 m length and with 0,6 m x 15m length

4

- Webbing rattan 5x5 color bleaching:-with 0,6 x 15 m length and with 0,6 m x 15m length

5

- Webbing rattan hole color bleaching:-with 0,6 x 15 m length and with 0,6 m x 15m length

IV. Rattan polish

7

- Manau polished, Natural type AB, diameter 18/20 (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 2.2fiber

8

- Manau polished, Natural type AB, diameter 22/24 (lenght 1.5m a 6m ),1Kg= 1.9fiber

9

-Manau polished, Natural type AB, diameter 26/28 (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 1.5fiber

10

- Manau polished, Natural type AB, diameter 30/32 (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 1.1fiber

11

- Manau polished, Natural type AB, diameter 32/34 (lenght 1.5m a 6m), 1Kg= 0.7fiber

12

- Manau polished, Natural type AB, diameter 36/38 (lenght 1.5m a 6m ), 1Kg= 0.5fiber

V. Rattan Pahang polish

13

- Battang polished, Natural type AB, diameter 26/28 (lenght 1.5m a 6m ),

14

- Battang polished, Natural type AB, diameter 28/30 (lenght 1.5m a 6m ),

15

- Battang polished, Natural type AB, diameter 30/32 (lenght 1.5m a 6m ),

16

- Battang polished, Natural type AB, diameter 32/34 (lenght 1.5m a 6m ),

17

- Natural manau small cane only clean type AB, diameter from 10mm to 18mm (lenght 4.5m a 6m ),

VI. Rattan Cane

18

-Natural malacca cane only clean type AB, diameter from 8mm to 27mm (lenght 4.5m a 6m ),

19

-Natural malacca cane only clean type AB, diameter from 8mm to 27mm (lenght 4.5m a 6m ),

  Dịch vụ
 

• Tư vấn miễn phí các giải phải trong lĩnh vực hoạt động.

• Hợp tác đầu tư phát triển dịch vụ Viễn Thông, Tin học.

• Cho thuê chuyên gia kỹ thuật, nhận thi công nhân công.

• Bảo trì sửa chữa.

• Phục hồi bề mặt Vật Liệu

 
 Địa chỉ
 

Trụ sở chính: 08- Mỹ An 1- Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3785999
Văn phòng đại diện: 427- Ngô Quyền – Tp: Đà Nẵng, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0904.080734