Menu
Hỗ trợ
Liên kết website
   Lượt truy cập:
Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Email: kinhdoanhngocanh@gmail.com
Văn phòng đại diện: 08- Mỹ An 11– Q. Ngủ Hành Sơn-, Tp Đà Nẵngng
Điện thoại: +84 511.3707366

Hỗ trợ trực tuyến:
Yahoo: thuyenta@yahoo.com
Skye: Vongoctuananh1

  Dịch vụ
 

• Tư vấn miễn phí các giải phải trong lĩnh vực hoạt động.

• Hợp tác đầu tư phát triển dịch vụ Viễn Thông, Tin học.

• Cho thuê chuyên gia kỹ thuật, nhận thi công nhân công.

• Bảo trì sửa chữa.

• Phục hồi bề mặt Vật Liệu

 
 Địa chỉ
 

Trụ sở chính: 08- Mỹ An 11- Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3707366
Văn phòng đại diện: 427- Ngô Quyền – Tp: Đà Nẵng, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: +84 906.081106