Menu
Hỗ trợ
Liên kết website
   Lượt truy cập:
Nhân lực

DANH SÁCH CÁN BỘ CỦA CÔNG TY


STT

Họ tên

Năm sinh

Giới tính

Vị trí

Số năm công tác

2

Võ Ngọc Tuấn Anh

1978

Nam

Giám đốc

8

3

Hồ Thanh Mỹ

1960

Nam

PCT

20

4

Võ Văn Xuân

1977

Nam

Kỹ sư điện

9

5

Mai Xuân Thành

1981

Nam

Trưởng phòng kỹ thuật

4

6

Trần Quang Minh

1976

Nam

Kỹ sư tin học

9

7

Trịnh Quang Tuấn

1979

Nam

Kỹ sư tin học

6

8

Nguyễn Thi Thu Nguyệt

1981

Nữ

Kỹ sư CNTT

3

9

Võ Thị Bích Trâm

1983

Nữ

Kỹ sư CNTT

2

10

Đặng Quang

1983

Nam

Kỹ sư CNTT

4

11

Trần Duy Trường

1980

Nam

Kỹ sư điện tử viễn thông

5

12

Đoàn Minh Đức

1979

Nam

Kỹ sư điện tử viễn thông

8

13

Nguyễn Đức Quyền

1979

Nam

Quản lý dự án thi công

7

14

Hồ Trương Công Thành

1980

Nam

Phó phòng KD-DA

4

15

Hoàng Thị Thắm

1985

Nữ

Trưởng phòng kinh doanh

3

16

Nguyễn Minh Hiền

1985

Nữ

Nhân viên kinh doanh

3

17

Nguyễn Thị Tuấn Oanh

1980

Nữ

Nhân viên kinh doanh

7

18

Bùi Thị Bảo Trâm

1984

Nữ

Nhân viên kinh doanh

4

19

Trần Quốc Ngọc

1981

Nam

Kỹ sư điện

4

20

Vũ Thị Trang

1983

Nữ

Kế toán trưởng

3

21

Trần Thị Hoài Trinh

1986

Nữ

Kế toán

2

22

Nguyễn Thi Mỹ Trang

1987

Nữ

Văn thư

1

23

Nguyễn Đức Quỳnh

1985

Nam

Công nhân

5

24

Lê Minh Quang

1981

Nam

Công nhân

5

25

Đỗ Thanh Viên

1981

Nam

Công nhân

5

26

Nguyễn Quang Huy

1981

Nam

Công nhân

5

27

Đỗ Thanh Sơn

1981

Nam

Công nhân

4

28

Thái Hùng Cương

1982

Nam

Công nhân

3

29

Châu Thanh Sơn

1982

Nam

Công nhân

3

1
  Dịch vụ
 

• Tư vấn miễn phí các giải phải trong lĩnh vực hoạt động.

• Hợp tác đầu tư phát triển dịch vụ Viễn Thông, Tin học.

• Cho thuê chuyên gia kỹ thuật, nhận thi công nhân công.

• Bảo trì sửa chữa.

• Phục hồi bề mặt Vật Liệu

 
 Địa chỉ
 

Trụ sở chính: 08- Mỹ An 1- Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3785999
Văn phòng đại diện: 427- Ngô Quyền – Tp: Đà Nẵng, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0904.080734